(7)นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 6–7, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Parn Artzatru