Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu ngày 19.3.2018
Mar 17–18, 2018
Nha Trang (Owner)
Tanh Nguyen
nguyen huong