יום בר מצוה כה באייר תשע"ח [צלם: גרשון אלינסון]
May 10, 2018
Yeshivat Har Etzion (Owner)
Ari Geiger
ari.geiger@biu.ac.il