9 กันยายน 2566 การสอบคัดเลือกผู้บริหาร ภาค ก
Jan 28, 2016 – Sep 9, 2023
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
ภัทรานิษฐ์ เหวียนวัน
ธีรพงษ์ จินพละ
punika punika
อรอารุณ พิมมา
ดางดาว เมาะราษี