Pre-Primary Sports Day Celebrations 2020
Feb 1
Sri Vamshidhar High School (Owner)
sridevi vadisetty
Swetha Kolloju
Chintumammu Sunny
Manoj Reddy
Swetha Reddy