การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
Jun 1 – 2
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์