นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
May 1–2, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Parn Artzatru