ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ร.ร.เบญจมิตรวิทยาคม 14 พย.61
Nov 13–14, 2018
นุจริน โชติญาโน (Owner)
จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร
สุภาภรณ์ ปาวรีย์