พ่อแช่มวัดฉลอง พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี สังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ต เพลงหลวงพ่อวัดฉลอง มอภ.จห.14048
Jun 28, 2017–May 11, 2020
ภูเก็ต สารานุกรม (Owner)
รุ่งรัตน์ ทองสกุล
hafedh abich