ESCOLA JM XANDRI. PARES EN ACCIÓ
13 de nov. de 2016
Ajuntament Sant Pere Torelló (propietari)
ENRIQUETA ILLAMOLA CAMPRODON