กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การแปรรูปอาหาร ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Oct 5, 2020
 · 
Shared
พิทยา แม่นทรง (Owner)