60 năm Giáo họ Giuse
Mar 15–19, 2019
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
2019 Trân