A:rdra Nakshatram, Sri Ramanujacharya Thirumanjana Seva - 13 November 2022
Nov 12โ€‰โ€“โ€‰13
Chinna Jeeyar (Owner)
Bagavathula Sridevi
seshadri shankam
Satyaveni Gandham
Supriya Kotagiri
nidhi jain
Somanagouda Iranagoudra
Shailu 1996