ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 25-28 ธ.ค.2566 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.lukhamhan.ac.th
Dec 18 – 19, 2023
 · 
Shared
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)