2023 - Hình ảnh Thánh lễ tuyên Khấn lần đầu
Jun 22 – Jul 20, 2023
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Như Bảo Hồ Thị
Như Quỳnh
Tiên Trần
Anh khoa Nguyen