BẠCH ĐÀN
May 4, 2016–Apr 25, 2020
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Diepnguyen offee Nguyendiep171cafe