2019.05 - Họp mặt Kinh Thương Âu Châu (Spain & Portugal)
May 13–27, 2019
Kinh Thuong (Owner)
vinh tran
Dinh Cong Nguyen