งานแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอมรา คุ้มจันอัด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (9 ธ.ค. 62)
Dec 8, 2019
Thanawat Rugkrate (Owner)
Kornvipa Kotchaseanapitak