นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยได้การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 การทดสอบทักษะวิชาการวิชาภาษาไทย บริษัท TOP TEST Center จำกัด ครั้งที่ 15 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Nov 13, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)