ต้อนรับคุณครูย้าย และได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่
May 1–2
โรงเรียนวัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี (Owner)
พิภพ เรืองพุทธ
เพชรี เพชรน้อย
Siriphon Palalert
ห้องเรียนครูแอม Kru Amp's class
Piyada Jaraot
สุชะฎา รอดดํา
Oppo Thai
Cbbv Nbbm