ซ้อมและรับประกาศณียบัตรระยะสั้น วันที่ 6 มีนาคม 2563
Mar 1–5, 2020
สารพัดช่าง กำแพงเพชร (Owner)
ณัฏฐพิชา ไอยรารัตน์
Sggch Dgcvhj
Praweena Bodeerat
เสาวลักษณ์ โสดา
วรสันต์ ชื่นชม