Bệnh viện Đại học Y Dược Huế (Owner)
Hoài Hận Huỳnh