แพทย์หญิงญาดา มูลพิจิตร มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียน จํานวน 2 คน คือ 1. นายเตชิต กําราบภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 2. นางสาวเกล็ดตะวัน ศรีอุทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jul 22, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)