2018 Shankaracharya Jayanti Celebration
Apr 20, 2018
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
Rajkumar Paul
Sundaram Iyer Seethalakshmi