2017-07-07 กิจกรรมเดินขบวนแห่ทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดราชสิงขร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
Jul 6, 2017
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
โสภี สุขเจริญ