2563-09-16 การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(ออนไลน์) ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Oct 4–5, 2020
 · 
Shared
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)