2019 Lycoming 17 - Wilkes 24 (Double OT)
Sep 21–22, 2019
John Green (Owner)
Mia Benson-Smith
Lena Boyd
Wendi Rowley
Jase Wright