กิจกรรมลูกเสือนอกสถานศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
Jan 8–9, 2019
โรงเรียน เมืองนครนายก (Owner)
โสภิตนภา ปิ่นรัตน์