Rehabilitació de la façana principal
Jun 29–Sep 10, 2018
Institut Milà i Fontanals (Owner)
Escola Ferran Sunyer
Joan Esteve CANET