มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดดำเนินโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 เพื่อจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยคณะทำงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ (28 เม.ย.63)
Apr 28
 · 
Shared
VRUPH Faculty of Public Health Valaya Alongkorn (Owner)