2016 Camp Makualla
Jul 23–Aug 1, 2016
t485 boyscout (Owner)
S TJ Zhou
Johnny Chen
Euray Kwong
Clara Wong
Jinyuan Qiao
Z Li
Arthur Wong
Wen Lu