ד"ר דורון לוריא "בדרכן: על נשים ומלחמתן" 15.11.2017
Nov 8–15, 2017
bedarkan univ (Owner)
bedarkan@univ.haifa.ac.il