อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ กลุ่ม กทม. 250761
Jan 1, 2015–Jul 25, 2018
Pronphan Tachaiya (Owner)
Adisorn Sinprasong
muchchima thammatharathankun
กุลฤดี คงเจริญ
กันตินันท์ ศรีประสงค์
ปราณี มิสกาวัน
jiraphot168@hotmail.com