Trại Hè Pokemon Hoa Nghiem 2018
Jul 26–27, 2018
Chua HoaNghiem (Owner)
Khang Diep
Sung Nguyen
Phat Dang
ThuyTruc Nguyen
Nguyen Dieu Duong Thu Hang
Thu Nguyen
Phụ Huynh GĐPT Hoa Nghiêm