ลูก ส. จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานเสือคืนถ้ำ ครั้งที่ ๓๕
Dec 21–23, 2019
วัดสระเกศ ประชาสัมพันธ์ (Owner)
สัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์