งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
Aug 17 – 18
photo team (Owner)
wichit samran
นิลุบล เจริญพันธ์
อาวหนาน ครูคนเมือง
์NOPRAPHEE CHUNAMTHIENG
ศุภรดา วงษ์แก้ว
Kedsadaporn Inchomchuen
Seksit Pannoon
Wat Wat