ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน กลุ่มงานป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jun 28, 2023
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
พัชริดา สุวรรณกูฏ
34 Thanapha
Paweenakon Saverysug
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
12.ปาลิกา หนองหลวง
Warapond Kukhampai