2019-05-24 อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
May 23–26, 2019
 · 
Shared
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)