On occasion of the close of Fall Retreat, The Senior Venerable Thich Thanh Minh, the Abbot of Hội Phước Buddhist Temple in New Mexico would like to invite Monks and Nuns, and everyone to come to the Temple to organize the Ceremony of Vu Lan - Filial Piety of Parents. Wholeheartedly praying for living parents developing virtuous merit and longevity, for dead people being born up to a peaceful realm. In this Ceremony, they are so happy and peaceful. Nhân dịp kết thúc Khóa Tu Mùa Thu , Thượng tọa Thích Thánh Minh trụ trì Chùa Hội Phước ở New Mexico cung thỉnh Tăng Đoàn và quý Phật tử gần xa về Chùa tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu Cha Mẹ. Nhất tâm cầu nguyện Cha Mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ và Cha Mẹ quá vãng được sinh về thế giới an lành. Trong buổi Lễ này, mọi người đều hoan hỷ và an lạc.
Aug 21–22, 2016
 · 
Shared
Hanh Quang (Owner)