แบบอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯแห่งใหม่
May 2, 2019
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สงขลาจำกัด (Owner)
Sumpan DoubleA
Samsung A70