06 กุมภาพันธ์ 2563 : ทีมงานอาคารสถานที่ ได้ช่วยกันทำการปรับปรุงเวที และเปลี่ยนผ้าประดับเวทีให้สวยงาม เพื่อความเป็นสิริมงคล
Feb 6
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)