חיפה - ינו 2017
Jan 6, 2017
Nissan Yaari (Owner)
גדעון מירון