ทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 และสวนสนุกดรีมเวิลด์ (11 ก.พ. 63)
Feb 10–11
Thanawat Rugkrate (Owner)
ไอรดา เพิ่มรุ่งเรือง