מעברת קרית שמונה - שנות החמישים
Jul 28–Aug 15, 2018
Baruch Eylon (Owner)
בתיה פרלמן
Rachel bar maoz
לאה ארליך
salomon Oren
גבי רוזנטל
קובי וינברג
מרדכי רוזנס
אלי אטיאס