AWS_UG_KOCHI_HACKETHON_19
Jan 4โ€‰โ€“โ€‰6, 2019
Dijeesh Padinharethil (Owner)
Aswin A V
Hareesh Kumar
Akhil Rajan
DEP account
Vimal P Viswan