AWS_UG_KOCHI_HACKETHON_19
Jan 4–6, 2019
Dijeesh Padinharethil (Owner)
Av Aswin
Hareesh Kumar
Akhil Rajan
DEP IBS
Vimal P Viswan
Dijeesh Padinharethil