CS Speech on BSNL day 01.10.2022
Oct 1, 2022
Circle Secretary SNEA Karnataka (Owner)
AGM RURAL BELGAUM
somanath jagadale
Vinod Krishna
Sebastin Kaithackal
Narain Nanda Kumar
SUNITA NIRANJAN
rameshwar prasad
jithesh KP
samala srinivas