14/2563 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 #2 มีนาคม 2563
Mar 1–2, 2020
ประชาบดี พิทยาคม (Owner)
ณัฐพล สนั่นเอื้อ
นิตยา แก้ววิเศษ
Natthanan Chanont
Barbara Schulz
สราวุธ โสภา