המרחב לחיים עצמאיים בגליל - בהנהלת נגישות ישראל The Independent Living Center in Upper Galilee - in the management of Access Israel
Oct 7, 2015 – Aug 16, 2021
נגישות ישראל - Access Israel (Owner)
סמדר זילברברג
ראובן שכטר