Vivekananda Navaratri 2020 – Day 3 (Photos)
Feb 8, 2020
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
swami namratananda