11 -13 ต.ค. 2561 R&D : L.E. อาชีวศึกษาเกษตร แนวทางสู่การปฏิบัติ
Oct 10–13, 2018
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
นายเอกสิทธิ์ สมคุณา
วราพล เกษมสันต์
นิตยา เกตุแก้ว